สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 48 คน  
  เดือนนี้ 975 คน  
  ปีนี้ 975 คน  
  ทั้งหมด 239952 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อ
1 แบบประเมินด้านการเงินการคลัง 5 มิติ (28-11-2560)
2 แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงปี2560 (18-11-2559)
3 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินประจำตำแหน่ง (07-12-2554)
4 แบบฟอร์ม ฌกส. ของกระทรวง (11-06-2553)
1
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels