งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Untitled Document
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 103 คน  
  เดือนนี้ 1552 คน  
  ปีนี้ 17205 คน  
  ทั้งหมด 256182 คน  
Untitled Document
˹ѡ ->
ǢʹǹŴ : แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ(ใหม่)
ѹ : (23-01-2561) ӹǹҪ 310

 
1. สรุปคะแนน 5 มิติ ѹ : (23-01-2561)
2. มิติด้านงบการเงิน ѹ : (23-01-2561)
3. มิติด้านบริหารพัสดุ(ใหม่) ѹ : (23-01-2561)
4. มิติด้านการเงิน ѹ : (23-01-2561)
5. มิติด้านรายได้ค่ารักษาพยาบาล(ใหม่) ѹ : (23-01-2561)
6. มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง(ใหม่) ѹ : (23-01-2561)