สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 52 คน  
  เดือนนี้ 1727 คน  
  ปีนี้ 11462 คน  
  ทั้งหมด 250439 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : แบบประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ(ใหม่)
วันที่ : (23-01-2561) จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

 
1. สรุปคะแนน 5 มิติ วันที่ : (23-01-2561)
2. มิติด้านงบการเงิน วันที่ : (23-01-2561)
3. มิติด้านบริหารพัสดุ(ใหม่) วันที่ : (23-01-2561)
4. มิติด้านการเงิน วันที่ : (23-01-2561)
5. มิติด้านรายได้ค่ารักษาพยาบาล(ใหม่) วันที่ : (23-01-2561)
6. มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง(ใหม่) วันที่ : (23-01-2561)