สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 44 คน  
  เดือนนี้ 971 คน  
  ปีนี้ 971 คน  
  ทั้งหมด 239948 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : แบบประเมินด้านการเงินการคลัง 5 มิติ
วันที่ : (28-11-2560) จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

 
1. สรุปคะเนน วันที่ : (28-11-2560)
2. รายงานเปรียบเทียบเทียบแผน-ผล วันที่ : (28-11-2560)
3. มิติด้านระบบการควบคุมภายใน วันที่ : (28-11-2560)
4. มิติด้านบริหารพัสดุ วันที่ : (28-11-2560)
5. มิติด้านงบการเงิน วันที่ : (28-11-2560)
6. มิติด้านการรักษาพยาบาล วันที่ : (28-11-2560)
7. มิติด้านการเงิน วันที่ : (28-11-2560)
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels