สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 32 คน  
  เดือนนี้ 1089 คน  
  ปีนี้ 4884 คน  
  ทั้งหมด 243861 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม ฌกส. ของกระทรวง
วันที่ : (11-06-2553) จำนวนผู้เข้าชม 4601 คน

 
1. คู่มือการสมัครสมาชิก ฌกส. วันที่ : (08-01-2556)
2. สัญญาการชดใช้เงิน ฌกส. วันที่ : (06-07-2553)
3. คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ : (06-07-2553)
4. ใบสำคัญรับเงินค่าพวงหรีด วันที่ : (06-07-2553)
5. ใบสำคัญรับเงิน วันที่ : (06-07-2553)
6. หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย วันที่ : (08-01-2556)
7. ใบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์รับเงิน วันที่ : (06-07-2553)
8. ใบสมัคร ณกส. ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ : (06-07-2553)
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels