สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 44 คน  
  เดือนนี้ 906 คน  
  ปีนี้ 24523 คน  
  ทั้งหมด 237962 คน  


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันที่  20  กันยายน  2553
(20-10-2553) อ่าน (1916)
โครงการพัฒนาศัยกภาพทีมงานและบุคลากร  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2553
(12-06-2553) อ่าน (1438)
เจ้าหน้าที่การเงินเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการดำเินินการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรงดุสิตธานี จ.นครราชสีมา
(12-06-2553) อ่าน (1256)
สสจ.ขอนแก่น ดูงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สสจ.สุรินทร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
(12-06-2553) อ่าน (2047)

แบบประเมินด้านการเงินการคลัง 5 มิติ   (28-11-2560) อ่าน (137)
แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุงปี2560   (18-11-2559) อ่าน (309)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินประจำตำแหน่ง
(07-12-2554) อ่าน (1582)
แบบฟอร์ม ฌกส. ของกระทรวง
(11-06-2553) อ่าน (4494)
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels